Sparen voor zelfstandigen en kmo's

Als zelfstandige is het een must om zelf voor een aanvullend pensioen te zorgen. Het wettelijke pensioen volstaat niet om je levensstandaard te behouden. Naast het klassieke pensioen- of langetermijnsparen zijn er ook specifieke formules. Hieronder een opsomming.

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ)

Dit VAPZ is een heel voordelige oplossing om een aanvullend pensioen op te bouwen. Je betaalt hier minder sociale bijdragen en recupereert hierdoor 22% van je premie. Fiscaal bespaar je dus meteen 53,50%.

Je hebt hier de keuze tussen twee formules: het gewoon, of sociaal VAPZ. Het verschil is dat het sociaal VAPZ aanvullende waarborgen in het kader van solidariteitsprestaties voorziet.

Individuele pensioentoezegging (IPT)

Werk je via een vennootschap en wil je als bedrijfsleider voor jezelf een aanvullend pensioen sparen? Dan is de IPT dé oplossing voor jou! Je vennootschap betaalt de premies, terwijl je zelf de begunstigde bent op termijn. Zelfs als je vennootschap failliet zou gaan, blijven je opgebouwde reserves verworven.
Voor de vennootschap is het fiscaal interessant, want je mag de gestorte premies volledig aftrekken als beroepskost (als je de 80%-regel respecteerde). Ook voor jezelf is het fiscaal interessant, de premies worden niet als VAA beschouwd en dus niet onderworpen aan personenbelasting. De verworven winstdelingen zijn dus 100% belastingvrij.

Nog een troef van de IPT is de backservice. Hiermee kan je het resultaat voor belastingen sterk verminderen en zo meer vermogensopbouw genereren in plaats van belastingen te betalen.

Aanvullende waarborgen in VAPZ; RIZIV en IPT

Naast je pensioenopbouw kan je ook kiezen voor een aantal aanvullende waarborgen.

  • Een bijkomende overlijdenswaarborg
  • Een arbeidsongeschiktheidsrente
  • Een waarborg premievrijstelling (als je arbeidsongeschikt bent en geen inkomsten meer hebt, blijf je aanvullend pensioen opbouwen)

Investeren in vastgoed via je aanvullend pensioen

In tweede pijler kan je je pensioen gebruiken om in onroerend goed te investeren (bouwen of verbouwen). Je kan enerzijds een voorschot van je pensioen opvragen of anderzijds je pensioenkapitaal op de einddatum gebruiken om je hypothecair krediet in één keer terug te betalen.