Gebouwen voor zelfstandigen en kmo's

Om je business op te starten zijn gepaste bedrijfsgebouwen van essentieel belang. De eerste stap is dan ook de financiering ervan. Een cruciale tweede stap is dan een aangepaste brandverzekering.

Financiering

Kies je liever niet voor de klassieke hypothecaire lening voor je bedrijfsgebouwen? Dan ben je aan het goeie adres bij ons, we bieden je een aantal interessante alternatieven.

Je kan je onroerend goed financieren via:

 • je VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen);
 • RIZIV-contract;
 • IPT (individuele pensioentoezegging)

Concreet zijn er 2 mogelijkheden om met je pensioen te investeren in onroerend goed:

1. Een voorschot op het pensioenkapitaal ontvangen

Je kan hier een bepaald bedrag van het al opgebouwde kapitaal opnemen om zo je project te financieren. De terugbetaling van het voorgeschoten kapitaal gebeurt in één keer. De interesten hierop betaal je, ofwel via periodieke betaling, ofwel in één keer op het einde van het contract.

2. De wedersamenstellingsformule

Met deze formule gebruik je het opgebouwd pensioenkapitaal om je hypothecair krediet terug te betalen. In de loop van je contract betaal je dan enkel de interesten van het krediet. De terugbetaling van het volledige krediet gebeurt in een keer, op de vervaldag van je hypothecair krediet. Je hoeft hiervoor dus niet over kapitaal te beschikken om deze lening aan te gaan.

Brandverzekering

Net zoals je voor je privéwoning een brandverzekering onderschrijft, doe je dit best ook voor je bedrijfsgebouw(en). We geven je hieronder mee waarop je moet letten.

Je werkt van thuis:

Dan volstaat de brandverzekering voor je privéwoning. Belangrijk: meld aan je verzekeraar dat je thuis je (bij)beroep uitoefent en ga na of je inboedel correct geschat is.

Je hebt/huurt een kantoorgebouw:

Hiervoor sluit je best een aparte brandverzekering af op maat. De brandverzekering beschermt je tegen meer dan enkel brandschade. Het dekt ook:

 • schade door storm en hagel;
 • vandalisme;
 • arbeidsconflicten en aanslagen;
 • glasbreuk...

Als eigenaar of huurder kan je zowel het gebouw als de inboedel verzekeren met de brandverzekering. Daarbovenop kan je ook nog kiezen voor een diefstalverzekering.

Je hebt een handelszaak

Hiervoor kan je een specifieke brandverzekering onderschrijven die naast het gebouw ook het materiaal, de machines, de koopwaar en eventuele privé-inboedel beschermt. Ook hier kan je de verzekering optimaliseren met een dekking voor diefstal, valse biljetten, en hospitalisatiekosten. Daarbovenop is ook nog een dekking zonder vrijstelling en vergoeding van het materieel in nieuwwaarde mogelijk.

Specifieke activiteiten

Voor bepaalde beroepen voorzien we een verzekeringsoplossing op maat van het beroep. Het gaat hier over onderstaande beroepen:

 • apotheek
 • (banket)bakker
 • huisarts
 • kapsalon
 • kinesitherapeut
 • landbouwbedrijf
 • restaurant
 • tandarts
 • voedingswinkel

Als eigenaar of huurder kan je zowel het gebouw als de inboedel verzekeren met de brandverzekering. Daarbovenop kan je ook nog kiezen voor een diefstalverzekering.