Schadegeval wonen

Schadegeval wonen

Mijn contactgegevens

Schadegegevens

Datum van de schade

Uur van de schade

Oorsprong van de schade *

Brand of andere schade(nog bewoonbaar)
Brand of andere schade(onbewoonbaar)
Diefstal

In geval van diefstal moet u eerst een klacht neerleggen bij de politie.

Tegenpartij

Is er een tegenpartij? *

Ja
Nee

Andere