Groepsverzekering voor zelfstandigen en kmo's

Met een groepsverzekering zorg je dat je werknemers een aanvullend pensioen opbouwen. Het aanbieden van een groepsverzekering kan een enorme troef zijn om nieuwe werknemers aan te trekken.

Voor wie?

Je kan consistent voor al je werknemers de groepsverzekering afsluiten, of voor een afgebakende categorie ervan. Belangrijk is dat je hierbij de anti-discriminatiewetgeving naleeft. Wil je een bepaald personeelslid iets meer geven? Dit kan perfect door bovenop de groepsverzekering ook nog een IPT voor die werknemer af te sluiten.

Wie betaalt de premies?

Ofwel betaal je die als werkgever volledig zelf voor je werknemers, ofwel laat je ook de werknemers een gedeelte van de premie betalen.

Als werkgever betaal je een premietaks van 4,4% op het premiegedeelte voor de pensioenopbouw, overlijdensdekking en dekking tegen arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is er een RSZ-bijdrage van 8,86% op de premie pensioen en overlijden.

Er is geen wettelijk minimum voor de premie al leggen sommige verzekeraars toch een minimum op. Voor de maximumgrens geldt de 80%-regel. De som van het wettelijk en aanvullend pensioen mag dus niet hoger liggen dan 80% van het brutoloon van de werknemer.

Waarborgen

In de eerste plaats dient deze premie voor de opbouw van een aanvullend pensioen. Het is ook mogelijk om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven.

 • Een dekking tegen arbeidsongeschiktheid (rente in geval van ziekte/ongeval)
 • Een bijkomende overlijdensdekking.
 • Een verhoging van het verzekerde overlijdenskapitaal bij overlijden door een ongeval.
 • Een waarborg premievrijstelling (bij arbeidsongeschiktheid neemt de verzekeraar dan zelf de premies voor z'n rekening.

Wat zijn de voordelen?

Voor het bedrijf:

 • Een essentieel voordeel bij rekrutering.
 • Een uitstekende manier om je personeel te motiveren.
 • Meer netto voor je personeel met hetzelfde budget dankzij de fiscale voordelen (zie voorbeeld hieronder)
 • Een fiscaal interessante investering.
 • Een eenvoudig administratief online beheer.

Voor de werknemers:

 • Voor de werknemers:
 • Fiscale optimalisatie van hun salarispakket.
 • Een aantrekkelijk rendement op hun pensioenplan.
 • De mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden een voorschot te vragen op de financiering van bouw- en verbouwingsprojecten.
 • Bescherming van henzelf en hun dierbaren bij arbeidsongeschiktheid en overlijden.
 • De mogelijkheid om de waarborgen aan te passen in functie van hun behoeften en prioriteiten.
 • Als een werknemer ontslag neemt of ontslagen wordt, dan behoudt hij het opgebouwde tegoed uit de groepsverzekering. Uiteraard moet de werkgever dan geen nieuwe premies meer betalen voor hem.

Een groepsverzekering levert een werknemer netto veel meer op dan een evenwaardige verhoging van zijn brutoloon. Dit komt door een lagere belasting hierop. Het is ook een van de redenen waarom een groepsverzekering een zeer interessant extralegaal voordeel is.

Fiscaal voordeel

De werkgever kan de premies fiscaal aftrekken, als die voldoen aan de 80% regel. Als je werknemer een deel van de premie betaalt, kan hij van een fiscaal voordeel van 30% genieten.

Belasting op einddatum

Op het volledig uitgekeerde kapitaal moet een Riziv-bijdrage van 3,55% en solidariteitsbijdrage van maximum 2% betaald worden.

Als de werknemer zelf een deel betaalt, dan zijn dit de belastingspercentages die hij moet betalen:

 • Kapitaal opgebouwd t.e.m. 1992: 16,5%
 • Kapitaal opgebouwd vanaf 1993: 10%

Als de werkgever de premie betaald zijn de belastingspercentages verschillend.

Rendementsgaranties

Een groepsverzekering sluit je meestal af met een gewaarborgd rendement (tak 21), eventueel aangevuld met een winstdeelname. De groepsverzekering biedt dan een vast rendement dat gegarandeerd wordt door de verzekeraar. Je kan ook kiezen voor een winstdeelname in beleggingsfondsen (tak 23).

De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) legt daarnaast nog enkele verplichtingen op aan jij als werkgever om een bepaalde rendementsgarantie te bieden. Deze garanties bedragen:

 • 3,25% op de werkgeversbijdragen (na aftrek van de kosten en risicopremies)
 • 3,75% op de werknemersbijdragen

Als je groepsverzekering dus een lager rendement biedt, moet je dit als werkgever bijpassen.