Arbeidsongevallen voor zelfstandigen en kmo's

Vanaf het moment dat je personeel tewerkstelt, ben je verplicht om hiervoor een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven. Wat is dit nu precies?

Wat is een arbeidsongeval?

Niet elk ongeval wordt zomaar beschouwd als een arbeidsongeval. Concreet moet het gaan om een ongeval dat zich tijdens en door het werk voordoet en wordt veroorzaakt door een plotse gebeurtenis die een letsel veroorzaakt. Een ongeval op de normale weg naar en van het werk wordt ook als een arbeidsongeval beschouwd.

Als werkgever ben je dus verplicht je werknemers hier tegen te verzekeren. Doe je dit, dan wordt je van ambtswege aangesloten bij het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) en moet je een bijdrage betalen.

De verzekering machinebreuk dekt dus echt álle mogelijke schade, op enkele logische uitzonderingen na. Van overuren door personeel, tot de kosten voor afbraak en wederopbouw. Contacteer ons voor een gedetailleerd overzicht hierover.

Wat is er gedekt?

Concreet gaat het over de kosten voor medische verzorging, prothesen en verplaatsingen. De verzekeraar keert ook een vergoeding uit voor loonverlies bij tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid en bij overlijden.

Die vergoeding wordt berekend op basis van het brutoloon van de werknemer. Een belangrijk detail hier is het 'grensbedrag' van € 142,5279​ per dag. Je krijgt dus maximaal dit bedrag bij arbeidsongeschiktheid. Alles wat je normaal meer verdient, verlies je dan uiteraard. Dit kan je opvangen door het gedeelte van het loon dat dit wettelijk plafond overschrijdt ook te verzekeren.

Wie is er gedekt?

Alle personeelsleden die bij u op de payroll staan zijn verzekerd. Als je beroep doet op zelfstandige medewerkers (freelancers), dan moet je dit expliciet vermelden en kan je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Als je interimkrachten in dienst hebt, zijn die verzekerd via het interimkantoor.

Als bedrijfsleider ben je zelf niet gedekt door de arbeidsongevallenverezekering. Hiervoor kan je een individuele ongevallenverzekering afsluiten.