Aansprakelijkheidsverzekering voor zelfstandigen en kmo's

Ondernemen brengt een aantal risico's met zich mee. Om de financiële gezondheid van je bedrijf, jezelf en je gezin op pijl te houden, is het belangrijk om je zorgvuldig in te dekken met verzekeringsoplossingen op maat.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Als zaakvoerder kan je volledig aansprakelijk gesteld worden voor bepaalde nalatigheden of fouten. Zelfs je privévermogen is op dat moment niet veilig. Met de BAV scherm je je volledige privévermogen af. Je bepaalt hier zelf de hoogte van het verzekerde kapitaal.

Alle financiële gevolgen van je aansprakelijkheid als zaakvoerder voor fouten die je gemaakt hebt tijdens je mandaat zijn afgedekt met de BAV. Ook kosten voor erelonen van raadgevers, advocaten en experts (en gerechtskosten) zijn gedekt.

BA ondernemingen

De BA ondernemingen bestaat uit drie waarborgen, die je elk apart of samen kan afsluiten.

  • BA uitbating: Dit dekt álle schade aan derden veroorzaakt door jezelf, je werknemers, bedrijfsgebouw en materieel tijdens het uitoefenen van de beroepsactiviteit. (vb: een klant glijdt uit in je winkel)
  • BA toevertrouwd voorwerp: Dit dekt de financiële schade voor de beschadiging aan voorwerpen die je toevertrouwd werden voor een herstelling. (vb: als pc hersteller laat je de laptop van een klant vallen)
  • BA na levering: Dit dekt de schade veroorzaakt door jouw producten na de levering, doordat je werk niet correct uitgevoerd werd. (vb: je installeert een wasmachine, en door een fout tijdens die installatie ontstaat er enkele dagen later waterschade bij de klant)

BA beroepsaansprakelijkheid

Wat als je in de uitoefening van je beroep een ernstige fout maakt? Een fout die grote contractuele schade berokkent aan je klant/patiënt. Denk maar aan een patiënt die verlamd raakt door een foutieve medische ingreep. Of een klant die een fikse boete krijgt omdat je als boekhouder de jaarrekening te laat indiende. Het is heel belangrijk voor een aantal specifieke beroepen om je hier goed tegen te verzekeren. We denken hier aan (para)medische beroepen, notarissen, advocaten, boekhouders...

Objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing

Voor uitbaters van publieke toegankelijke ruimtes (horecazaken, bioscopen...) is het wettelijk verplicht om een objectieve aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten tegen brand & ontploffing. 'Objectief' wil zeggen dat er geen fout moet bewezen worden om slachtoffers te vergoeden.

Rechtsbijstand uitbating

Om je op een gegronde manier strafrechtelijk te kunnen verdedigen kan je terugvallen op je Rechtsbijstandsverzekering.

Deze zorgt ervoor dat je:

  • schade kan recupereren bij de derde;
  • zeker bent van een professionele verdediging van je belangen;
  • kan rekenen op een vergoeding voor de kosten en erelonen van advocaten en experts.