Fiscaliteit - Langetermijnsparen: alternatief voor de woonbonus

11 mei 2015

Uw hypotheeklening is afbetaald. U mag zich eindelijk volledig eigenaar noemen van uw woning en u krijgt hierdoor opnieuw wat meer financiële ademruimte, maar daarmee verdwijnt ook uw fiscaal voordeel.
Langetermijnsparen vormt daarbij een ideaal alternatief. Veilig sparen voor de toekomst in combinatie met een stevig fiscaal voordeel!

Bovendien volstaat voor 70 % van de bevolking het pensioen dat ze van de staat krijgen niet om de levensstandaard te behouden.
Het wettelijk pensioen van een loontrekkende man bedraagt nu gemiddeld 1078 euro, voor een vrouw is dat amper 629 euro. Ruim onvoldoende om bijvoorbeeld een verblijf in het rusthuis te financieren (gemiddelde kost: 1361 euro). En in ieder geval ontoereikend om een dynamische levensstijl te bekostigen.

Contacteer ons daarom vandaag nog voor een vrijblijvend adviesgesprek. Advies kost u niets! Integendeel...